MH Zorgt

Advies en voorlichting bij langdurige zorg, palliatieve zorg en (bij)scholing(Bij) scholing voor ZZP'ers in de zorg 

 

Vanaf 2019 organiseer ik (bij)scholingen, lezingen of cursussen voor ZZP'ers in de zorg of andere belangstellenden.  Op mijn website zal ik actuele scholingsactiviteiten plaatsen.

 

Spiritualiteit en ethiek in de palliatieve zorg 

In 2020 organiseer ik in samenwerking met Ruurd van de Water deze bijzonder interessante 2 daagse bijscholing voor zorgverleners. Ruurd van de Water is verpleegkundig palliatief consulent en geestelijk verzorger in het Martini Ziekenhuis en heeft een praktijk voor systeemtherapie in Assen. Inhoud bijscholing: We oefenen met items rondom het markeren van de palliatieve fase, proactieve zorgplanning daarin en de communicatie daarover met de patiënt en naasten. We gebruiken vooral eigen ingeleverde casuïstiek. Speciale aandacht daarin gaat naar het thema spiritualiteit en ethiek in de palliatieve zorg als bijzonder thema in bovenstaande. Zorgverleners in de palliatieve zorg maken kennis met het thema en worden geschoold in het signaleren, bespreken en eventueel doorverwijzen van existentiële vraagstukken van patiënten en hun naasten in de palliatieve fase. Doel: Na deze training zul je beter toegerust zijn om de zingevings-, sociale en/of psychische belevingen die samenhangen met spirituele vragen en visies van de patiënt: te herkennen en te signaleren, te durven benoemen en ermee om durven gaan en daarvoor een goede timing te kiezen, en/of gespecialiseerde hulp op het gebied van spiritualiteit in de palliatieve fase in te roepen als dit nodig is. 

Drenthe (Donderen): Maandag 9 en 30 maart 2020                 Apeldoorn: Maandag 15 en 22 juni 2020       Tijd: 9-17 uur                     Kosten: €225 (minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers). Aanmelding uitsluitend per mail: mhzorgt-scholing@outlook.com 


Dinsdag 18 februari 2020

Op 18 februari 2020 organiseer ik wegens het grote succes in 2019 opnieuw een lezing van Edwin Spieard van Special Death Care (www.specialdeathcare.nl). De lezing wordt gehouden in Café Hoving te Donderen. Tijd: 9-13 uur. Kosten zijn €30. Aanmelding kan uitsluitend op mhzorgt-scholing@outlook.com 


Donderdag 21 november 2019. Wetgeving in Zorgland

Deze middag neem ik jullie mee in alle wetgeving waar cliënten ( en dus ook zorgverleners) mee te maken krijgen. We hebben te maken met acute zorg, chronische en langdurige zorg. Welke wetten zijn er sinds 2015, wanneer valt een cliënt onder welke wetgeving? Wie betaald de zorg die geboden wordt, wanneer moet er door wie geïndiceerd worden? Wanneer betalen cliënten een eigen bijdrage? Ik neem jullie mee in voorbeelden zodat je als zorgverlener een beter beeld krijgt van de wetgeving in zorgland. Deze middag wordt gehouden in de Groene Hoven te Apeldoorn van 13-16 uur. Kosten: €35 Opgave kan uitsluitend per mail: mhzorgt-scholing@outlook.com 


Vrijdag 17 mei 2019 Basis cursus palliatieve zorg

In deze cursus worden de belangrijkste onderwerpen op het gebied van de palliatieve zorg doorgenomen, ter verdieping op de dagelijkse beroepspraktijk. Er wordt aan de hand van casussen en rollenspellen gewerkt aan het verder ontwikkelen van kennis, observeren, signaleren, samenwerken en communiceren bij de palliatieve cliënt. De cursus heeft veel variatie in werkvormen en heeft een interactief karakter, waardoor er ruimte is voor het delen van ervaringen van zowel cursist als docent. Deze dag zal worden verzorgd door Lisanne Huiberts (https://lisannehuiberts@jimdo.com/).  Deze lezing zal worden gegeven in Café Hoving te Donderen (nabij Assen). 

Kosten: €150 (inclusief lunch) Tijd: 9.30-17 uur. Opgave voor deze scholing kan uitsluitend per mail:  mhzorgt-scholing@outlook.com


Donderdag 7 februari 2019, lezing Special Death Care

Lezing van Edwin Spieard over zijn werkzaamheden van zijn bedrijf Special Death Care.  http://www.specialdeathcare.nl  Deze lezing zal worden gegeven in Café Hoving te Donderen (nabij Assen). Inloop vanaf 9 uur, start lezing om 9.30 tot 12.45 uur. Kosten zijn €30 ex BTW. Opgave voor deze lezing kan uitsluitend per mail:  mhzorgt-scholing@outlook.com 


Dinsdag 26 februari en dinsdag 19 maart, Lezing Sander de Hosson

Op deze 2 data zal Sander de Hosson 2 lezingen verzorgen in Cafe Hoving te Donderen (nabij Assen). De eerste lezing heeft als onderwerp; Inleiding Palliatieve Zorg en Compassie. De tweede lezing heeft als onderwerp; Zorg in de stervensfase en Dyspnoe. Beide avonden starten om 19 uur met koffie, de lezing start om 19.30 tot 22 uur. Kosten per avond zijn €35 ex BTW, kosten voor opgave van beide avonden zijn €62,50 ex BTW. Aanmelding kan uitsluiten per mail:  mhzorgt-scholing@outlook.com